Órganos de Goberno


XUNTA DE GOBERNO LOCAL

A Xunta de Goberno Local do Concello de Melide estará presidida polo alcalde, José Manuel Pérez Penas, e dela formarán parte os seguintes tenentes de alcalde: