Corporación Municipal

A Corporación municipal está composta por 13 integrantes: 5 concelleiros e concelleiras de Adiante Melide; 6 do Partido Popular, e 2 do Partido Socialista de Galicia.
O pleno da Corporación municipal de Melide reúnese en sesión ordinaria cada dous meses o último martes ás 20.00 horas. Non obstante, facúltase ao alcalde para que, no suposto de que o día predeterminado sexa inhábil ou concorra alguna causa xustificada que impida ou faga desaconsellábel a celebración da sesión, poida adiantar ou atrasar en oito días naturais a celebración da correspondente sesión ordinaria.

Logo Adiante Melide

ADIANTE MELIDE

1. José Manuel Pérez Penas
2. José María Santín Amo
3. María Carmen Liñeira Sánchez
4. Xosé Igrexas García
5. Mayka Basalo Santín


Logo PP

PP

1. Dalia García Couso
2. Pablo Costoya Varela
3. Jesús Vidal Quintela
4. Raquel Rúa Vaamonde
5. Natividad Laya García
6. María Jesús López Mourón


Logo PSOE

PSOE

1. José A. Prado García
2. María Jesús Iglesias Sánchez