Preguntas frecuentes

Atopa nesta sección as respostas ás preguntas máis frecuentes que poidan xurdir arredor de diferentes trámites ou cuestións administrativas do concello de Melide.